PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Aludakraam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Aludakraam en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Aludakraam verstrekt. Aludakraam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM ALUDAKRAAM GEGEVENS NODIG HEEFT

Aludakraam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Aludakraam uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht, bezorgen van producten, verzenden van nieuwsbrief en/of reclame, beveiliging en optimalisering van de website, informeren over wijzigingen van diensten.

 

HOE LANG ALUDAKRAAM GEGEVENS BEWAART

Aludakraam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Aludakraam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Aludakraam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aludakraam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Aludakraam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Aludakraam bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Aludakraam  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aludakraam heeft hier geen invloed op. Aludakraam heeft Google geen toestemming gegeven om via Aludakraam verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aludakraam.nl
Aludakraam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Aludakraam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Aludakraam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aludakraam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Aludakraam op via info@aludakraam.nl
Aludakraam.nl is een website van Aludakraam.  Aludakraam is als volgt te bereiken:

Adres: Leemskuilen 34, 5563 CL Westerhoven
Inschrijvingsnummer handelsregister: 17112147
Telefoon: +31 (0)40 2075070
E-mailadres: info@aludakraam.nl

 

Aludakraam Is onderdeel van Baluxe BV